100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-11-17

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : พลานุภาพแห่งการขอบคุณ
1 เธสะโลนิกา 5:18
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย