ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-09-02

Mark Sandlin หัวข้อ: น้ำพระทัยของพระเจ้า
สดุดี 19: 7-11

โดย อ.มาร์ค แซนด์ลิน