100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-10-06

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : กระดุมเม็ดแรก
มาระโก 1:35-45
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย