100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-09-29

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : ถุงยังชีพ
2 ทิโมธี 3:16-17
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย