100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-09-22

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ภาษารัก 5 ประการของพระเยซู
ยอห์น 13:34
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย