100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-08-25

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : ความใฝ่ฝันของนางสะโลเม
มัทธิว 20:20-28
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย