ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-08-26

Pakorn Mangkornpan หัวข้อ: ชีวิตในพระวจนะ
มัทธิว 5:17-20

โดย อ.ภากร มังกรพันธุ์