100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-06-23

คศ.พัดชา พรสกุลไพศาล หัวข้อ : สงครามฝ่ายวิญญาณ
เอเฟซัส 6:10-20
โดย คศ.พัดชา พรสกุลไพศาล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย