100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-06-16

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : รู้จักพระเจ้าของเรา
เอเฟซัส 3:14-19
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย