100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-06-09

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : การรับใช้พระเจ้า คือหน้าที่หรือใจรัก
มาระโก 12:30
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย