100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-06-02

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ค่าของคนอยู่ที่ผลของพระวิญญาณ
กาลาเทีย 5:16-26
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย