100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-06-02

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ค่าของคนอยู่ที่ผลของพระวิญญาณ
กาลาเทีย 5:16-26
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย