100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-05-26

อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : Caring Church (คริสตจักรที่มีความรัก)
ลูกา 10:25-37
โดย อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย