100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-05-26

อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : Caring Church (คริสตจักรที่มีความรัก)
ลูกา 10:25-37
โดย อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย