100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-05-05

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จะเป็นอย่างชาวสะมาเรียใจดี ได้อย่างไร
ลูกา 10:25-37
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย