100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-05-05

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จะเป็นอย่างชาวสะมาเรียใจดี ได้อย่างไร
ลูกา 10:25-37
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย