100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-09-30

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : มีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์
ฟีลิปปี 1:20-21
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย