100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-09-16

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : กระบี่ไร้เทียมทาน
มัทธิว 4:1-11
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย