100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-09-02

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : พระคัมภีร์สอนเราว่า 'ใครใหญ่'
ลูกา 22:24-30
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย