100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-08-12

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : หญิงชาวศาเรฟัท
1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-24
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย