ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-07-15

หัวข้อ: คุณค่าของเพลงสรรเสริญพระเจ้า
อพยพ 15:1-3

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน