100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-02-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : รักเพื่อนมนุษย์
ยอห์น 15:13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน