100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-01-28

คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : พระเยซูทรงรักคนบาป
มัทธิว 9:9-13
โดย คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร