100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-01-14

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ความรักของพระเจ้า
ปฐมกาล 19:15-17
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ