100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-12-17

อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : อิมมานูเอล พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
อิสยาห์ 7:10-14
โดย อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์