100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-11-19

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ชีวิตแห่งการขอบพระคุณ
ปฐมกาล 4:1-7
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ