100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-10-29

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : ข่าวดีที่สุด
ยอห์น 3:16
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์