100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-10-08

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : ความเชื่อที่สำแดงกิจแห่งความรัก
ยากอบ 2:8-17
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์