100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-02-26

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ความรักที่ไร้พรมแดน
โยนาห์ 3:1-10
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน