100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-01-29

ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต
สดุดี 63:3-5
โดย ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร