100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-01-22

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : ความรักของพระเจ้า
เศฟันยาห์ 3:20
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ