100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-01-15

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เปลี่ยน
ปฐมกาล 17:1-5
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์