100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-01-08

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : "ชีวิตที่รับพระพรพระเจ้า
มาระโก 6:30-46
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน