100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-01-01

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : เดินไปข้างหน้า
กันดารวิถี 27:18-23
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ