100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-12-18

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : พระองค์เป็นใครกันแน่
ลูกา 2:8-20
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ