ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-10-31

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : คริสตจักรที่อยู่กับชุมชน..คือคริสตจักรที่ยังมีลมหายใจ
ยอห์น 17:15-18
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล