ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการใต้แสงเทียน 2020

CandlesCandlelight Service 2020
หัวข้อ: แสงแห่งคริสต์มาส
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภายใต้แสงเทียน 2020