100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2014-03-16

Hocta SemaThe Weapon of Love
Isa 54:17, Sol 8:7, 1Jn 4:18
Hocta Sema