100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2014-02-02

Ms.Anatoli SemaSucess Through The Word
Joshua 1:8
Anatoli Sema