100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2014-01-26

Rev.Dr.Wichan RitnimitLife is Relationship
Matthew 22:37-40
Rev.Dr.Wichan Ritnimit