100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

English service 2013-12-22

Paul SmithJESUS: IMMANUEL
Isa 7:14, 9:6-7, Mat 1:20-23
Paul Smith