100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-11-10

Rev.Leith FujiGod's Chosen Transients
1 Peter 1:1-2
Rev.Leith Fuji