100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-09-29

Chatchai CharuwateePower of Praise (part 2)
Acts 16:9-40
Chatchai Charuwatee