100 ปี สืบสานและส่งต่อ

เมษายน 2022 : เดือนแห่งการสืบสานศรัทธา

English service 2013-08-25

Pradit TakerngrangsaritAnticipate Blessing
1Ki. 18:20-40
Pradit Takerngrangsarit