100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-08-04

Paul SmithJesus is The Eternal I AM
Exo 3:13-14, Jhn 8:53-58
Paul Smith