100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

English service 2013-07-14

Steve TaylorBeing Christ's Disciple
Matthew 16:21-26
Steve Taylor