ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

English service 2013-01-20

Paul SmithTitle: Jesus is the Lamb of God
 John 1:29-36
Preacher: Paul Smith