ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

English service 2013-01-06

Paul SmithTitle: Jesus, The Word, Was Made Human
 John 1:14-18
Preacher: Paul Smith