ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

English service 2012-12-23

Rev.Dr.Wichan RitnimitTitle: Christmas: Selflessness
 Philippians 2:5-11
Preacher: Rev.Dr.Wichan Ritnimit