ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

English service 2012-12-16

Paul SmithTitle: Jesus is The Spiritual Light
 John 1:4-5, 9:4-5
Preacher: Paul Smith