ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

English service 2012-12-09

Paul SmithTitle: Purposeful Living: Glorifying God
 Eph 1:11-12, Matt 5:16
Preacher: Leith Fuji