ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

English service 2012-11-18

Paul SmithTitle: Lord Jesus Is The Creator
Jhn. 1:1-3, 1Co. 1:9-20

Preacher: Paul Smith