100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

English Service 2023-03-05

Min.Motan Konyak There is More than Enough
Matthew 14:13-21
By Min.Motan Konyak

Full Service